• Temarapport om nabovirkninger 

      Jakobsen, Sissel Belgen; Bølling, Jørgen K.; Bjerkestrand, Erlend (NVE Rapport;2018:72, Report, 2018)
      Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, ...