• Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag 

      Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes; Saltveit, Svein Jakob (Report, 2012)
      Det er gjennomført en rekke avbøtende tiltak for forbedring av miljøet i norske vassdrag i forbindelse med vassdragsreguleringer. Erfaringer med tiltakene viser imidlertid at det ofte er mangel på klare målsettinger eller ...