• Naturfareforum – resultater, evaluering og veien videre 

      Bygballe, Lena; Leifseth, Anne Britt (NVE Rapport;2021:27, Report, 2021)
      Naturfareforum ble etablert i 2016 og er et samarbeidsforum bestående av store statsetater som arbeider med naturfare samt KS og representant for Statsforvalterne. Etter fem år, ønsker vi å utforme en tydelig strategi og ...