• Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? 

   Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan; Vagstad, Frode (Report, 2015)
   Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte ...
  • Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

   Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
   I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...