• Temarapport om sivil luftfart 

      Aas, Hilde (NVE Rapport;2019:10, Report, 2019)
      Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne ...