• Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer 

      Falch, Erlend; Vevatne, Jonas; Birkedal, Bård Vestøl (Report, 2013)
      Rambøll presenterer med dette sluttrapporten for prosjektet ”ministudie av roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfare for tre samarbeidende direktorater”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NVE, ...