• Iskast fra vindturbiner 

   Butt, Bushra; Dalen, Even Vegard; Lundsbakken, Marte (NVE Veileder;2018:5, Others, 2018)
   Veilederen gir en kort innføring i hva iskast fra vindturbiner er og hvordan risikoen for skader ved iskast kan håndteres
  • Temarapport om iskast 

   Bjerkestrand, Erlend; Butt, Bushra; Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2018:57, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner