• Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

   Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
  • Iskast fra vindturbiner 

   Butt, Bushra; Dalen, Even Vegard; Lundsbakken, Marte (NVE Veileder;2018:5, Others, 2018)
   Veilederen gir en kort innføring i hva iskast fra vindturbiner er og hvordan risikoen for skader ved iskast kan håndteres