• Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

      Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
      I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...