• En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   ADP‐analyse brukes i stor grad ved stabilitetsanalyse av udrenerte situasjoner ved geoteknisk prosjektering. I utgangspunktet baseres skjærfasthetens anisotropi på laboratorieforsøk på prøver fra det aktuelle stedet. ...
  • Sammenligning av risikoakseptkriterier 

   Eidsvig, Unni M. K. (Report, 2014)
   Rapporten er en oppfølging av konklusjoner fra diskusjonsmøtet om risikoakseptkriterier, holdt 2013-06-13. Den gir en oversikt over akseptkriterier for skred og flom som allerede er definert eller som praktiseres i Norge. ...