• Biotopjusteringstiltak i vassdrag 

   Eie, Jon Atle; Brittain, John E.; Eie, Jon Arne (Kraft og miljø;, Report, 1995)
  • Vannkraft og miljø 

   Eie, Jon Arne (Report, 2013)
   Denne boka avslutter forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring. Målsettingen med programmet har vært å øke kunnskapen om de fysiske og biologiske konsekvensene av endret vannføring, og virkningene av forskjellige avbøtende ...