• Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer 

   Falch, Erlend; Vevatne, Jonas; Birkedal, Bård Vestøl (Report, 2013)
   Rambøll presenterer med dette sluttrapporten for prosjektet ”ministudie av roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfare for tre samarbeidende direktorater”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra NVE, ...
  • Samarbeid og koordinering vedrørende naturfare 

   Falch, Erlend; Holmesland, Marianne; Biørn, Jørgen (Report, 2014)
   Januar 2013 utarbeidet Rambøll for NIFS-prosjektet en rapport med tittel «Roller i det nasjonale arbeidet med håndtering av naturfarer». Dette arbeidet anbefalte elleve forslag til tiltak for forbedring av samarbeidet ifm ...