• Pumpekraft i Noreg 

      Hamnaberg, Håvard (Report, 2011)
      Pumpekraftverk har også lenge vore brukt for å regulere produksjon i høve variasjonar i forbruket, men det er førebels ingen pumpekraftverk i Noreg som er bygd for å regulere på kort sikt. For å styrke kunnskapen om ...