• Terminologi for naturfare 

      Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
      Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred