• Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes during the period 1890–2020 

   L’Abée-Lund, Jan; Vøllestad, Leif; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2021)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing elevation, latitude and ...
  • Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes over a century 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2020)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing altitude, latitude and ...
  • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...
  • Nedre Otta kraftverk 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Endringen i vanntemperatur er stort sett mindre enn en grad. Isforholdene blir generelt mer stabile på strekningene som får redusert vannføring. Det blir færre og mindre isganger, og færre av dem når ned til Otta sentrum. ...
  • Sauland kraftverk 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Utbyggingen av Sauland kraftverk vil føre til at Hjartdøla stort sett vil islegge seg der den i dag går åpen. Mellom kraftverksutløpet og Heddalsvatn vil derimot dagens variable isforhold bli ytterligere svekket slik at ...