• Dynamiske påkjenninger og skredfare 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Johansson, Jörgen (Report, 2016)
   Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid
  • Effect of storage time on sample quality 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • Effekt av lagringstid på prøvekvalitet 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Kim, Yunhee (Report, 2014)
   Denne rapporten fokuserer på effekten av lagringstid på prøvekvalitet i sensitiv leire. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med etatsatsningsprosjektet "Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred" (NIFS), delprosjekt 6, ...
  • Skredfarekartlegging i strandsonen -videreføring 

   L'Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer en revurdering av faregraden for et representativt utvalg av kvikkleiresoner i strandsonen med en integrert land og sjøbunnskartleggingsmetodikk. Studien er en del av etatsatsningsprosjektet ...