• Naturfareprosjektet 

   Berggren, Lars; Erichson, Peer Sommer; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Formålet med dette prosjektet er å finne likheter og ulikheter i risiko og sårbarhetsarbeidet (ROS-arbeidet) i transportetatene, og vurdere etatenes arbeid i forhold til det som kreves/gjøres i øvrige planer for utbygging ...
  • Terminologi for naturfare 

   Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred