• Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

   Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2019:12, Report, 2019-04)
   Denne rapporten er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED)
  • Iskast fra vindturbiner 

   Butt, Bushra; Dalen, Even Vegard; Lundsbakken, Marte (NVE Veileder;2018:5, Others, 2018)
   Veilederen gir en kort innføring i hva iskast fra vindturbiner er og hvordan risikoen for skader ved iskast kan håndteres
  • Temarapport om iskast 

   Bjerkestrand, Erlend; Butt, Bushra; Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2018:57, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner
  • Temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema 

   Lundsbakken, Marte; Ingebrigtsen, Kaja Henny (NVE Rapport;2018:93, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema