• Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil T.; Nørstebø, Vibeke S. (NVE Ekstern rapport;2019:10, Report, 2019)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoUprosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...