• Analyse av dambruddsbølger 

      Marchand, Wolf; Lier, Øyvind; Kjellesvig, Hilde Marie; Vaskinn, Kjetil (NVE Rapport;2010:12, Report, 2010)
      Formålet med prosjektet har vært å forbedre kunnskap om og metodikk for dambruddsbølgeberegninger i forhold til dagens praksis og NVEs gjeldende krav. Bakgrunnen var erfaringer fra flommen i Trøndelag i 2006 som indikerte ...