• Arctic rivers 

   Brittain, John E.; Bogen, Jim; Khokhlova, Ludmila G.; Melvold, Kjetil; Stenina, Angelina S.; Gislason, Gisli M.; Brørs, Sturla; Kochanov, Sergej K.; Olafsson, Jon S.; Ponomarev, Vasily I.; Jensen, Arne J.; Kokovkin, Alexander V.; Pettersson, Lars-Evan (Chapter, 2009)
  • Glaciological investigations in Norway 2016 

   Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Melvold, Kjetil; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2017:76, Report, 2017)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2016 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigaions. Results from investigations of glacier length changes are ...
  • Glaciological investigations in Norway 2020 

   Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Melvold, Kjetil (NVE Rapport;2021:31, Report, 2021)
   Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2020 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
  • Klimatilpasning innen NVEs ansvarsområder 

   Hisdal, Hege; Pedersen, Turid Bakken; Molkersrød, Kjell; Jensen, Torodd; Jarlset, Thore; Steen, Roger; Melvold, Kjetil; Brittain, Martin; Due, Erik (Report, 2010)
   NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi innen sine ansvarsområder. Det gis en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, ...
  • Modeling the snow depth variability with a high-resolution Lidar data set and nonlinear terrain dependency 

   Skaugen, Thomas; Melvold, Kjetil (Journal article, 2019)
   In the mountains of Norway, snow depth (SD) is highly variable due to strong winds and open terrain. To investigate snow conditions on one of Europe's largest mountain plateaus, Hardangervidda, we conducted snow measurement ...
  • Multiscale spatial variability of lidar-derived and modeled snow depth on Hardangervidda, Norway 

   Melvold, Kjetil; Skaugen, Thomas (Journal article, 2013)
   This study presents results from an Airborne Laser Scanning (ALS) mapping survey of snow depth on the mountain plateau Hardangervidda, Norway, in 2008 and 2009 at the approximate time of maximum snow accumulation during ...