• Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

      Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil (Report, 2017)
      NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...