• Årsaker til driftsstans i småkraftverk 

      Molkersrød, Kristine; L’Abée-Lund, Jan Henning; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2019)
      En spørreundersøkelse rettet seg mot 256 små vannkraftverk for å dokumentere årsakene til driftsstans i kraftverkene. Kun 59 besvarte under­søkelsen på en slik måte at dataene kunne benyttes i analysene. Det var ingen ...