• State-of-the-art : Blokkprøver 

      Karlsrud, Kjell; Otter, Reidar; Gjelsvik, Vidar (Report, 2013)
      Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...