• Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell 

   Langsholt, Elin; Ruan, Gusong (Report, 2015)
   I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring ...
  • Rekalibrering av flomvarslingas HBV-modeller med inndata fra seNorge, versjon 2.0 

   Ruan, Gusong; Langsholt, Elin (Report, 2017)
   Flomvarslingstjenestens HBV-modeller er rekalibrert. Inndata til de rekalibrerte modellene er gjennomsnittlig nedbør og temperatur for hver av 10 høydesoner i nedbørfeltet. Klimadataene leses fra seNorge-griddet, versjon ...
  • Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser 

   Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas; Ruan, Gusong; Hegdal, Trine Jahr; Magnusson, Jan; Engeland, Kolbjørn; Devoli, Graziella; Mengistu, Zelalem; Stranden, Heidi Bache; Borsányi, Péter; Hamududu, Byman; Holmqvist, Erik (NVE Rapport;2019:13, Report, 2019)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet ...