• Revegetering av steintipper i fjellet 

      Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Odland, Arvid; Skjerdal, Gudrun (Report, 2011)
      I denne rapporten oppsummerer vi de viktigste resultatene fra prosjektet “Steintipper i fjellet”. I prosjektet har vi i tidsrommet 2008–2010 undersøkt vegetasjonssammensetningen på 19 steintipper og omgivelsene til disse ...