• Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse 

      Solberg, Inger-Lise; Ryghaug, Per; Nordahl, Bo; Hans de, Beer; Hansen, Louise; Høst, Jan (Report, 2013)
      Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatssatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...