• FOU 80606 - Identifisering av løsneområder for sørpeskred 

   Jaedicke, Christian; Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021:8, Report, 2021)
   Interessen for sørpeskred startet for alvor på slutten av 70 tallet, og studiene fra Norge og andre land viste at sørpeskred kan utløses og forekomme i et stort spekter av terrengformer. Det er likevel dokumentert få ...
  • Jord- og flomskred. Klimaanalyse for bruk i skredfarekartlegging 

   Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021/11, Report, 2021)
   Prosjektet hadde som mål å undersøke om det finst betre grunnlag for å gjere klimaanalyse i samband med skredfarekartlegging. Hypotesen var at gjennom eit stadig tettare nettverk av nedbørsstasjonar med registrering av ...