• Temarapport om virkninger for drikkevann 

      Solberg, Kjetil G.; Ramtvedt, Ane N.; Skogvold, Silje (NVE Rapport;2018:73, Report, 2018)
      Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste problemstillingene innenfor temaet drikkevann og vindkraft. Vi tar for oss uønskede hendelser knyttet til utbygging og drift av vindkraftverk i områder med drikkevannsinteresser, ...