• Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger 

      Strand, Stein‐Are; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Viklund, Margareta (Report, 2016)
      Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig ...