• Changes in snow depth in Norway during the period 1961–2010 

   Dyrrdal, Anita Verpe; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache (Journal article, 2013)
   Observed trends in annual maximum snow depth (SD) in Norway are analyzed and examined in the context of changes in winter climate from 1961 until today. Trends are evaluated for the 50-year period (1961–2010) and for three ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser 

   Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas; Ruan, Gusong; Hegdal, Trine Jahr; Magnusson, Jan; Engeland, Kolbjørn; Devoli, Graziella; Mengistu, Zelalem; Stranden, Heidi Bache; Borsányi, Péter; Hamududu, Byman; Holmqvist, Erik (NVE Rapport;2019:13, Report, 2019)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra det interne FoU-prosjektet 80103, Treffsikkerhet og presisjon i hydrologiske prognoser, som ble gjennomført i perioden 2015 til 2018. Målsettingen med prosjektet ...
  • Trends in annual maximum snow water equivalent in Norway (1914-2008) 

   Stranden, Heidi Bache; Skaugen, Thomas (Report, 2009)
   In this report, the large number of annual snow data measured annually by the power production companies and reported to NVE, is analysed for the detection of possible temporal trends. There are no indications of significant ...