• Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? 

      Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan; Vagstad, Frode (Report, 2015)
      Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte ...