• Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? 

      Danielsen, Thorbjørn; Vegge, Edgar; Grimsby, Per Øyvind (Report, 2012)
      I løpet av de siste 20-30 årene har vekst av krypsiv blitt et problem i flere vassdrag på Sørlandet. Krypsivprosjektet på Sørlandet med blant annet å prøve ut ulike tiltak for å motvirke den kraftige veksten. Til nå er det ...