• På alerten mot naturfare 

   Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
   Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
  • Skog og naturfare 

   Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Sørgaard, Knut (Report, 2015)
   NIFS-programmet har på mange områder styrket samarbeidet mellom de tre etatene. En av suksesshistoriene, er at fra sommeren 2015 er hensynet til faren for flom og skred styrket i samband med søknad om bygging av skogsveger. ...
  • Terminologi for naturfare 

   Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred