Now showing items 128-147 of 176

  • Samkjøring av vær- og vannføringsdøgnet i hydrologiske modeller 

   Langsholt, Elin (NVE Rapport;2018:71, Report, 2018)
   Rapporten presenterer en test der HBV-modellen kjøres med fire ulike kombinasjoner av døgninndelinger av datasettene for vær- og vannføringsdata, og et utvalg kvalitetskriterier sammenliknes. Testen konkluderer med en ...
  • Satellite observed SCA and gamma distributed snow in the HBV model 

   Skaugen, Thomas; Randen, Frode (Research report, 2009)
   Areas having a seasonal snowpack experience a risk of melt-floods. The magnitude of such a flood is highly dependent on the available water stored in the snow reservoir. Therefore it is of vital importance to estimate the ...
  • Sauland kraftverk 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Utbyggingen av Sauland kraftverk vil føre til at Hjartdøla stort sett vil islegge seg der den i dag går åpen. Mellom kraftverksutløpet og Heddalsvatn vil derimot dagens variable isforhold bli ytterligere svekket slik at ...
  • SenDiT: The Sentinel-2 Displacement Toolbox with Application to Glacier Surface Velocities 

   Nagy, Teodor; Andreassen, Liss M.; Duller, Robert A.; Gonzalez, Pablo J. (Journal article, 2019)
   Satellite imagery represents a unique opportunity to quantify the spatial and temporal changes of glaciers world-wide. Glacier velocity has been measured from repeat satellite scenes for decades now, yet a range of satellite ...
  • seNorge2 daily precipitation, an observational gridded dataset over Norway from 1957 to the present day 

   Lussana, Cristian; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Magnusson, Jan; Tveito, Ole Einar; Andersen, Jess (Journal article, 2018)
   The conventional climate gridded datasets based on observations only are widely used in atmospheric sciences; our focus in this paper is on climate and hydrology. On the Norwegian mainland, seNorge2 provides high-resolution ...
  • Simulated precipitation fields with variance-consistent interpolation 

   Skaugen, Thomas; Andersen, Jess (Journal article, 2011)
   Gridded meteorological data are available for all of Norway as time series dating from 1961. A new way of interpolating precipitation in space from observed values is proposed. Based on the criteria that interpolated ...
  • Simulations of snow depth in Norway in a projected future climate (2071-2100) 

   Saloranta, Tuomo; Andersen, Jess (Report, 2018)
   Results for the projected future average snow depth are presented for the 19 counties of Norway at different elevations and at the time of four different popular holiday seasons during the winter and spring. The results ...
  • Skred i magasin - overtopping av fyllingsdam fra skredgenererte bølger i magasin 

   Øvregård, Eirik; Lia, Leif (Report, 2018)
   Målet med FOU-prosjektet har vært å få mer kunnskap om bølgeoppskylling fra skred i magasin for fyllingsdammer, deriblant å utvikle en konkret metode for å beregne hvilke konsekvenser en overskylling har på fyllingsdammers ...
  • Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten gis en analyse av tilstandsoversikt for det hydrologiske året ...
  • Snow simulation and forecasting through all Norway: the SeNorge model 

   Endrizzi, Stefano; Skaugen, Thomas (Research report, 2009)
   A model has been recently set up (since 2006) that provides the snow conditions, along with other hydrometeorological parameters, for all Norway at 1 km resolution. This model is called “Senorge” (meaning “See Norway”), ...
  • Spatial and temporal variation in Arctic freshwater chemistry—Reflecting climate‐induced landscape alterations and a changing template for biodiversity 

   Huser, Brian J.; Futter, Martyn N.; Bogan, Daniel; Brittain, John E.; Culp, Joseph M.; Goedkoop, Willem; Gribovskaya, Iliada; Karlsson, Jan; Lau, Danny C. P.; Rühland, Kathleen M.; Schartau, Ann Kristin; Shaftel, Rebecca; Smol, John P.; Vrede, Tobias; Lento, Jennifer (Journal article, 2020-11)
   Freshwater chemistry across the circumpolar region was characterised using a pan‐Arctic data set from 1,032 lake and 482 river stations. Temporal trends were estimated for Early (1970–1985), Middle (1986–2000), and Late ...
  • Spatial and Temporal Variation in the Grilse Proportion of Atlantic Salmon in Norwegian Rivers 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Beldring, Stein (Journal article, 2004)
   Variation in the sea age at maturity of Atlantic salmon Salmo salar was studied in 158 Norwegian rivers over large spatial (58–71°N; 5–30°E) and temporal (1983–2000) scales. Age at sexual maturity was expressed as the ...
  • A spatial disaggregating procedure for precipitation 

   Skaugen, Thomas (Journal article, 2002)
   A disaggregation procedure is presented to render forecast values of precipitation from an atmospheric model with spatial resolution of 11 × 11 km suitable as input for a distributed hydrological model with spatial resolution ...
  • Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants 

   L'Abée-Lund, Jan Henning; Villar, Jaime Otero (NVE Rapport;2017:9, Research report, 2017)
   Start-stop practice was analysed in 256 Norwegian hydropower plants in conjunction to a set of characteristics. The plants were on grid 2005 - 2014, and production data from 2015. Number of starts were counted for each ...
  • Statusrapport om coanda-inntak 

   Kiil, Audun; Liebig-Andersen, Rasmus; Davitti, Alessandro; Evjen (NVE Ekstern rapport;2020:10, Report, 2020)
   For å øke kunnskapen om drift og erfaringer med coanda-inntak gjennomførte NVE en spørreundersøkelse om dette i 2019. Undersøkelsen ble sendt til samtlige konsesjonsgitte småkraftverk med coanda-inntak som er satt i drift. ...
  • A stochastic event-based approach for flood estimation in catchments with mixed rainfall/snowmelt flood regimes 

   Valeriya, Filipova; Lawrence, Deborah; Skaugen, Thomas (Journal article, 2019)
   The estimation of extreme floods is associated with high uncertainty, in part due to the limited length of streamflow records. Traditionally, flood frequency analysis or event-based model using a single design storm have ...
  • Storglomfjordutbyggingen 

   Jim Bogen; Truls Erik Bønsnes; Hallgeir Elvehøy; Ånund Kvambekk; Kristian R. Strand (Report, 2010)
   Målinger og vurderinger som dokumenterer virkninger av Storglomfjord-utbyggingen. Årsrapport for 2009
  • Styringssystem for omløpsventilar 

   Natvik, Eirik Vee; Vaskinn, Kjetil Arne (NVE Ekstern rapport;2019:63, Report, 2020)
   Med grunnlagsdata frå drift av fire små kraftverk er det laga eit generelt styringsverktøy for alle kraftverk med omløpsventil. Kravet er at vasstanden nedstraums kraftverket ikkje skal være raskare enn 10 cm/t. Denne ...
  • Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi 

   Meventus AS; Sinus AS (NVE Rapport;2017:13, Research report, 2017)
   NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert ...
  • Suksjesjoner i et terskelbasseng 

   Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A. (Report, 2012)
   Rapporten viser utviklingen av bunndyrsamfunnet i et terskelbasseng ved Ekse i Eksingedalen fra undersøkelser foretatt i forbindelse med Terskelprosjektet i 1975/-76 til 2010. Resultatene viste at det biologiske mangfoldet ...