Now showing items 42-61 of 176

  • An Event-Based Approach to Explore Selected Present and Future Atmospheric River–Induced Floods in Western Norway 

   Hegdahl, Trine J.; Engeland, Kolbjørn; Müller, Malte (Journal article, 2020)
   The aim of this study is to investigate extreme precipitation events caused by atmospheric rivers and compare their flood impact in a warmer climate to current climate using an event-based storyline approach. The study was ...
  • An experimental test of the genetic component of the ontogenetic habitat shift in Arctic charr (Salvelinus alpinus) 

   Langeland, A.; L’Abée-Lund, Jan Henning (Journal article, 1998)
   Fry of the Arctic charr, Salvelinus alpinus, were experimentally stocked into a small fish-free lake to test the hypothesis that the size-dependent habitat shift from the epibenthic to the pelagic habitat is genetically ...
  • Felles plattform for flomvarslingsmodellene : sluttrapport for FoU-prosjektet 80503 

   Langsholt, Elin Gerd; Grønbech, Bård Johan (NVE Rapport;2021:8, Report, 2021)
   Prosjektet har videreutviklet VEPS (VErktøy for Prognose og Simulering) som et verktøy for utvikling og operasjonalisering av hydrologiske modeller. Alle flomvarslingsmodellene er koplet til VEPS gjennom et felles grensesnitt ...
  • Ferskvannsressurser og fiskeoppdrett 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Sneve, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Fiskeoppdrett i storskala er blitt en vik­tig næring i Norge. Omfanget av små fiskeoppdrettsanlegg har mer lokal in­teresse selvom de anses å kunne være en viktig binæring i distriktene. Disse må imidlertid også behandles ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Flom og stormflo 

   Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
   Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...
  • Flomberegninger i regulerte felt — hvordan vassdragsreguleringer og flomforløp påvirker flomforholdene 

   Stenius, Seija; Væringstad, Thomas; Glad, Per; Holmqvist, Erik; Engeland, Kolbjørn; Ejigo, Demissew Kebede (NVE Rapport;2021:21, Report, 2021)
   Rapporten beskriver hvordan ulike tilnærminger for beregning av flommer i et regulert vassdrag, så som ulike vassdragsreguleringer og flomforløp, påvirker flomforholdene. Det er også utført en litteraturstudie og utarbeidet ...
  • Forbedring av flomvarslingas verktøy 

   Langsholt, Elin; Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Beldring, Stein; Holmqvist, Erik; Stranden, Heidi Backe (Report, 2015)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra prosjektet 81057. Prosjektet har hatt som fokus å videreutvikle flomvarslingens modellrammeverk og forbedre de hydrologiske modellprognosene så treffsikkerheten ...
  • Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene 

   Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Amundsveen, Roar; Langset, Tore (Others, 2014)
   NVE har fra 2012 arbeidet med å evaluere og videreutvikle vektsystemet. Dette høringsdokumentet beskriver arbeidsprosessen, de prinsipielle vurderingene som ligger til grunn og et komplett forslag til nytt vektsystem
  • Fossekall og småkraftverk 

   Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt (Report, 2011)
   Rapporten gir råd om hvordan det kan tilrettelegges for at fossekallen skal kunne hekke etter at en hekkeplass har blitt utbygd med hensyn til småkraft. Hekkesuksess i utbygde vassdrag, der det finnes tilgang på både kasser ...
  • FOU 80606 - Identifisering av løsneområder for sørpeskred 

   Jaedicke, Christian; Sandersen, Frode (NVE Ekstern rapport;2021:8, Report, 2021)
   Interessen for sørpeskred startet for alvor på slutten av 70 tallet, og studiene fra Norge og andre land viste at sørpeskred kan utløses og forekomme i et stort spekter av terrengformer. Det er likevel dokumentert få ...
  • FoU-forprosjekt 80100: Sektorens kulturminner 

   Snekkenes, Chriskine; Yilmaz, Unn; Faugli, Per Einar (Report, 2015)
   Sektoren har behov for standarder for kulturminnefaglig dokumentasjon. Målet med forprosjektet har vært å utvikle et bedre faglig beslutningsgrunnlag og undersøke hvordan saksbehandling tilknyttet kulturminner kan ...
  • Fugl og kraftledninger 

   Bevanger, Kjetil; Refsnæs, Steinar (Report, 2011)
   Fugler kan dø i møte med kraftledninger, enten på grunn av kollisjon med linene eller som følge av strømgjennom gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle typer kraftledninger, men når det gjelder ...
  • Fyllingsdammer – nedstrøms plastring og damtå 

   Ravindra, Ganesh H.R.; Sigtryggsdóttir, Fjóla G. (NVE Ekstern rapport;2021:17, Report, 2021)
   The Norwegian regulations for dam safety and the guidelines on embankment dams include requirements for erosion protection of upstream and downstream slopes of embankment dams. Two recent PhD-studies at NTNU have focused ...
  • Gassmetning nedstrøms småkraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (NVE Rapport;2015:109, Research report, 2015)
   NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ...
  • Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes during the period 1890–2020 

   L’Abée-Lund, Jan; Vøllestad, Leif; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2021)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing elevation, latitude and ...
  • Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes over a century 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2020)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing altitude, latitude and ...
  • Glacier change in Norway since the 1960s – an overview of mass balance, area, length and surface elevation changes 

   Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Kjøllmoen, Bjarne; Belart, Joaquín M. C. (Journal article, 2020)
   In this paper, we give an overview of changes in area, length, surface elevation and mass balance of glaciers in mainland Norway since the 1960s. Frontal advances have been recorded in all regions except the northernmost ...
  • A global perspective on the application of riverine macroinvertebrates as biological indicators in Africa, South-Central America, Mexico and Southern Asia 

   Eriksen, Tor E.; Brittain, John E.; Søli, Geir; Jacobsen, Dean; Goethals, Peter; Friberg, Nikolai (Journal article, 2021)
   The aim of this study is to generate a first global overview of pressures and methods used to assess the environmental quality of rivers and streams using macroinvertebrates. In total, 314 peer-review studies were reviewed, ...