• Gassmetning nedstrøms småkraftverk 

   Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (NVE Rapport;2015:109, Research report, 2015)
   NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ...
  • Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes during the period 1890–2020 

   L’Abée-Lund, Jan; Vøllestad, Leif; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2021)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing elevation, latitude and ...
  • Geographic variation and temporal trends in ice phenology in Norwegian lakes over a century 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Vøllestad, Leif Asbjørn; Brittain, John Edward; Kvambekk, Ånund Sigurd; Solvang, Tord (Journal article, 2020)
   Observations from 1890 to 2020 of ice phenology for 101 Norwegian lakes were used to detect variation in ice phenology. The average date of ice break-up occurred later in spring with increasing altitude, latitude and ...
  • Glacier change in Norway since the 1960s – an overview of mass balance, area, length and surface elevation changes 

   Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Kjøllmoen, Bjarne; Belart, Joaquín M. C. (Journal article, 2020)
   In this paper, we give an overview of changes in area, length, surface elevation and mass balance of glaciers in mainland Norway since the 1960s. Frontal advances have been recorded in all regions except the northernmost ...
  • A global perspective on the application of riverine macroinvertebrates as biological indicators in Africa, South-Central America, Mexico and Southern Asia 

   Eriksen, Tor E.; Brittain, John E.; Søli, Geir; Jacobsen, Dean; Goethals, Peter; Friberg, Nikolai (Journal article, 2021)
   The aim of this study is to generate a first global overview of pressures and methods used to assess the environmental quality of rivers and streams using macroinvertebrates. In total, 314 peer-review studies were reviewed, ...
  • Gridded 1 x 1 km climate and hydrological projections for Norway 

   Wong, Wai Kwok; Haddeland, Ingjerd; Lawrence, Deborah; Beldring, Stein (Report, 2016)
   An ensemble of ten EURO-CORDEX GCM/RCM simulations, each representing two alternative emission pathways (RCP4.5 and RCP8.5), were bias-corrected using an empirical quantile mapping method. These corrected datasets covering ...
  • Groset forsøksfelt (016.H5) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og markvann ...
  • Has steamflow changed in the Nordic contries? 

   Hisdal, Hege; Holmqvist, Erik; Jónsdóttir, Jóna Finndis; Jónsson, Páll; Kuusisto, Esko; Lindström, Göran; Roal, Lars A. (Report, 2010)
   Climate change studies traditionally include elaboration of possible scenarios for the future and attempts to detect a climate change signal in historical data. This study focuses on the latter, but includes a qualitative ...
  • Homogenisering av massebalanseserier i Norge 

   Kjøllmoen, Bjarne (Report, 2017)
   Originale måleserier fra 16 definerte brefelt i tidsrommet fra 1963 til 2007 er homogenisert og beskrevet i denne rapporten.
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp 

   Pedersen, Øyvind; Walløe, Kristine Lilleeng; Lia, Leif; Rüther, Nils (NVE Ekstern rapport;2022:3, Report, 2022)
   Rapporten sammenstiller tilgjengelig kunnskap om forskjellige beregningsmetoder og modeller som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette innbefatter metoder som handberegninger, ...
  • Hydraulisk modellering av flomløp med sideoverløp, kanal og lukka avløp. Litteratur- og casestudier 

   Walløe, Kristine Lilleeng; Pedersen, Øyvind (NVE Ekstern rapport;2022:10, Report, 2022)
   Rapporten tar for seg eksisterende teori og litteratur som kan benyttes for å finne kapasiteten til lukka flomløp med sideoverløp og samlekanal. Dette er supplert med nye og eksisterende casestudier av relevant karakter
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Ulleberg, Øystein; Gjerløw, Jan Carsten (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil T.; Nørstebø, Vibeke S. (NVE Ekstern rapport;2019:10, Report, 2019)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga gjennomført et treårig FoUprosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. I delrapport tre har SINTEF undersøkt mulighetene for hydrogenproduksjon fra Skromme, Kvernhuselva og ...
  • Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 

   Sundseth, Kyrre; Møller-Holst, Steffen; Midthun, Kjetil (Report, 2017)
   NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og ...
  • Hydrologic effects of land and water management in North America and Asia: 1700–1992 

   Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Lettenmaier, Dennis (Journal article, 2006)
   The hydrologic effects of land use changes, dams, and irrigation in North America and Asia over the past 300 years are studied using a macroscale hydrologic model. The simulation results indicate that the expansion of ...
  • Hydrological projections for floods in Norway under a future climate 

   Lawrence, Deborah; Hisdal, Hege (Report, 2011)
   An ensemble of regional climate scenarios, calibrated hydrological models and flood frequency analyses are used to assess likely changes in hydrological floods under a future climate in Norway for two periods, 2021-2050 ...
  • Hydropower-driven thermal changes, biological responses and mitigating measures in northern river systems 

   Heggenes, Jan; Stickler, Morten; Alfredsen, Knut; Brittain, John E.; Adeva-Bustos, Ana; Huusko, Ari (Journal article, 2019)
   Water temperatures control life histories and diversity of aquatic species. Hydropower regulation, particularly in high head systems, alters natural water temperature regimes, which may have profound and long-term impacts ...
  • Impacts of hydrological model calibration on projected hydrological changes under climate change – a multi-model assessment in three large river basins 

   Huang, S.; Naz, N. B.; Shrestha, N.; Mishra, V.; Daggupati, P.; Ghimire, U.; Vetter, T. (Journal article, 2020)
   This study aimed to investigate the influence of hydrological model calibration/validation on discharge projections for three large river basins (the Rhine, Upper Mississippi and Upper Yellow). Three hydrological models ...
  • Ingenmannsland 

   Storheil, Stig (Journal article, 2021)
   Artikkelen tar utgangspunkt i dokumentasjon av norske breer fra 1949 til 1979. Overvåking og måling av isbreer ble initiert basert på potensialet for vannkraft. Fra dag én ble fotografering brukt til dokumentasjon, analyse ...
  • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

   Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
   Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...