Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEidsvig, Unni M. K.
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-04T07:29:38Z
dc.date.available2018-05-04T07:29:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978‐82‐410‐0962‐4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497055
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractADP‐analyse brukes i stor grad ved stabilitetsanalyse av udrenerte situasjoner ved geoteknisk prosjektering. I utgangspunktet baseres skjærfasthetens anisotropi på laboratorieforsøk på prøver fra det aktuelle stedet. Utviklingen over tid har vært slik at det benyttes erfaringsbaserte verdier for anisotropiforhold i mange tilfeller, ofte med mangelfulle referanser til empiriske korrelasjoner. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å tildele et oppdrag med NGI, SINTEF og Multiconsult gjennom rammeavtalen med Naturfareprosjektet. Oppdraget er å gi en omforent anbefaling for bruk av anisotropiforhold basert på erfaringsverdier. I tillegg til blokkprøvedata i de ulike leirer, må NIFS rapporter; 75‐2012, 41‐2013 og 55‐2013 som er tilgjengelige på www.naturfare.no være basis i dette oppdragetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleEn omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirernb_NO
dc.title.alternativeNaturfareprosjektet: Delprosjekt Kvikkleirenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel