Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMüller, Karsten
dc.contributor.authorKosberg, Solveig
dc.contributor.authorBarfod, Emma
dc.contributor.authorRustad, Birgit Katrine
dc.contributor.authorLandrø, Markus
dc.contributor.authorEkker, Ragnar
dc.contributor.authorHaslestad, Andreas
dc.contributor.authorEngeset, Rune
dc.contributor.authorJohnsen, Erik
dc.contributor.editorBarfod, Emma
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-05-14T06:55:51Z
dc.date.available2018-05-14T06:55:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498011
dc.descriptionNIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.nb_NO
dc.description.abstractRapporten er en evaluering av snøskredvarslingssesongen 2014, den andre offisielle for Snøskredvarslingen i Norge. Varslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, MET og Jernbaneverket. Tema som behandles er evaluering, fakta og statistikk for sesongen, arbeidsrutiner og varslingsfrekvens, innhold og utseende på varselet, medieaktivitet, observatørkorpset og verktøy som brukes i varslingen. I alle kapitlene beskrives status og anbefalte endringer på kort og lengre sikt. Siste kapittel oppsummerer anbefalingenenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNVEnb_NO
dc.subjectNaturfarenb_NO
dc.titleSnøskredvarslingennb_NO
dc.title.alternativeEvaluering av vinteren 2014nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.relation.projectNIFSnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]
    NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012–2015, med sluttseminar i april 2016.

Vis enkel innførsel