Now showing items 11-30 of 357

  • Back-analyses of run-out for Norwegian quick-clay landslides 

   Issler, Dieter; Cepeda, José Mauricio; Luna, Byron Quan; Venditti, Vittoria (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Otero, Jaime; L’Abée-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Theodore; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir O.; Johnsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John Duncan; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin Havens; Kovic, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, E.; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard; Niemelä, Eero; Javierre, P. Caballero; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin; Taberner, M.; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils A.; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; Mckelvey, Simon; Næsje, Tor Fredrik; Skaala, Oystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Chr.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2014)
   Migrations between different habitats are key events in the lives of many organisms. Such movements involve annually recurring travel over long distances usually triggered by seasonal changes in the environment. Often, the ...
  • Beredskap og krisehåndtering – oppsummering 

   Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2016)
   Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble ...
  • Bioenergi i Norge 

   Melbye, Anne Marit; Rørstad, Per Kristian; Nybakke, Karen; Isachsen, Olav Karstad; Sidelnikova, Maria; Killingland, Magnus (Report, 2014)
   Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder ...
  • Biotopjusteringstiltak i vassdrag 

   Eie, Jon Atle; Brittain, John E.; Eie, Jon Arne (Kraft og miljø;, Report, 1995)
  • Bresjøer 2014/Glacier Outline (GLO) 

   Andreassen, L. M.; Klingenberg, T. F. (Dataset, 2016)
   Glacier Lake Outline (GLO) for Norway from the period 2014. Glacier-dammed lakes (also called ice-dammed lakes) can cause hazardous outburst floods. Such floods are, also called jøkulhlaups or glacier lake outburst flood ...
  • Bresjøer 2018/Glacier Lake Outline (GLO) 

   Andreassen, Liss M.; Nagy, Teodor (Dataset, 2019)
   Glacier Lake Outline (GLO) for Norway mapped from the year 2018. Glacier-dammed lakes (also called ice-dammed lakes) can cause hazardous outburst floods. Such floods are also called jøkulhlaups or glacier lake outburst ...
  • Bruk av anisotropiforhold i stabilitetsberegninger i sprøbruddmaterialer 

   Fauskerud, Odd Arne; Athanasiu, Corneliu; Havnegjerde, Christian Rekdal; Tørum, Erik; Christensen, Stein Olav; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Rapportens første del tar for seg anisotropi for leire spesielt med vekt på betydning for stabilitetsberegninger. Det presenteres et konsept for bestemmelse av udrenert skjærfasthet i bløt leire og anvendelse av dette i ...
  • Bruk av RAMMS::DEBRISFLOW på kjente sørpeskredhendelser 

   Kronholm, Kalle (NVE Ekstern rapport;2021:9, Report, 2021)
   Det finnes per i dag ingen dynamiske modeller spesifikt utviklet for beregning av bevegelse av sørpeskred. Hypotesen i dette arbeidet har vært at RAMMS::DEBRISFLOW (RDF) versjon 1.7.20, også kan anvendes til beregning av ...
  • Changes in snow depth in Norway during the period 1961–2010 

   Dyrrdal, Anita Verpe; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache (Journal article, 2013)
   Observed trends in annual maximum snow depth (SD) in Norway are analyzed and examined in the context of changes in winter climate from 1961 until today. Trends are evaluated for the 50-year period (1961–2010) and for three ...
  • Characterisation of historical quick clay landslides and input parameters for Q-Bing 

   L’Heureux, Jean-Sebastien (Report, 2013)
   Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Norwegian Energy and Water Resources (NVE) and Norwegian National Railways Administration (NNRA) have initiated a National R&D project (2012-2015) called Natural Hazards – ...
  • Colours and maps for communicating natural hazards to users with and without colour vision deficiency 

   Engeset, Rune Verpe; Pfuhl, Gerit; Orten, Camilla; Hendrikx, Jordy; Hetland, Audun (Journal article, 2022)
   Natural hazards are often communicated visually using colours and maps. However, users' ability to read and understand these products may be hampered by e.g., colour vision deficiency, potentially rendering the products ...
  • Contemporary ocean warming and freshwater conditions are related to later sea age at maturity in Atlantic salmon spawning in Norwegian rivers 

   Otero, Jaime; Jensen, Arne J.; L’Abée-Lund, Jan Henning; Stenseth, Nils Chr.; Storvik, Geir O.; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2012)
   Atlantic salmon populations are reported to be declining throughout its range, raising major management concerns. Variation in adult fish abundance may be due to variation in survival, growth, and timing of life history ...
  • CryoClim GAO and GLO product documentation 

   Andreassen, Liss M. (Dataset, 2013)
   CryoClim is an Internet service providing cryospheric climate products, primarily based on satellite observations. The service is delivered through a web service and web portal (www.cryoclim.net). The portal includes ...
  • CryoClim glacier product documentation : CryoClim glacier sub-service by NVE 

   Andreassen, Liss M.; Winsvold, Solveig H. (NVE Rapport;2022:13, Report, 2022)
   The CryoClim service provides cryospheric climate products, primarily based on satellite observations. Glacier products from mainland Norway in the CryoClim service consist of Glacier Area Outline (GAO), Glacierdammed Lake ...
  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • DDDUrban, ny urbanhydrologisk modell, – resultater fra SURF-prosjektet 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Økt urbanisering og klimaforandringer etterspør urbanhydrologiske modeller som kan beskrive urban avrenning også for områder med lite målinger. Vi presenterer en parameter gjerrig nedbør-avløps modell, DDDUrban som beskriver ...
  • Declaration of CryoClim product compliance with the GCOS climate monitoring principles for the GAO and GLO products provided by NVE 

   Liss M. Andreassen (Others, 2013)
   The CryoClim service aims at adhering to the climate monitoring principles as far as practical feasible. To assist the provision of information to users about the current level of adherence to the principles for each product ...
  • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

   Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
   To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...