• Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

  Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
 • Temarapport om reiseliv 

  Jakobsen, Sissel Belgen (NVE Rapport;2019:14, Report, 2019)
  Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I ...
 • Temarapport om sivil luftfart 

  Aas, Hilde (NVE Rapport;2019:10, Report, 2019)
  Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne ...
 • Temarapport om lokal og regional næringsutvikling 

  Berg, Matilde (NVE Rapport;2019:16, Report, 2019)
  Denne rapporten tar for seg hvordan utbygging og drift av vindkraftverk kan påvirke lokal og regional næringsutvikling
 • Norsk vindkraft og klimagassutslipp 

  Krogvold, Jon (NVE Rapport;, Report, 2019)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om sammenhenger mellom klimagassutslipp og landbasert norsk vindkraft

View more