NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi og har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet.

Collections in this community

Recent Submissions

View more