The report series 'Glaciological investigations in Norway' has been published since 1963, and has been written in English since the 2000 volume. Rapportserien 'Glasiologiske undersøkelser i Norge' har blitt utgitt årlig siden 1963, og på engelsk språk siden 2000.

Recent Submissions

 • Glaciological investigations in Norway 2020 

  Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Melvold, Kjetil (NVE Rapport;2021:31, Report, 2021)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2020 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway 2019 

  Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam (NVE Rapport;2020:34, Report, 2020)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2019 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2000 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Gudevang, Espen; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2001:2, Report, 2001)
  Results of glaciological investigations perforrned at Norwegian glaciers in 2000 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of volurne change and glacier ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2005 

  Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H. (NVE Report;, Report, 2006)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2005 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glaciological investigations in Norway 2017 

  Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam (NVE Report;2018:82, Report, 2018)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2017 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2010 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H. (NVE Report;2011:3, Report, 2011)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2010 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2001 

  Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune; Elvehøy, Hallgeir; Høivik, Laila P.; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2003:1, Report, 2003)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaeiers in 2001 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glaeier monitoring are diseussed ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2006 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Tvede, Arve M.; Laumann, Tron; Giesen, Rianne H. (NVE Report;2007:1, Report, 2007)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2006 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2002 

  Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2003:3, Report, 2003)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2002 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glasiologiske undersøkelser i Norge 1999 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Haakensen, Nils; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Rapport;2000:2, Report, 2000)
  Resultater fra NVEs glasiologiske undersøkelser i 1999 er samlet i denne rapporten. Hoveddelen av rapporten omhandler massebalanseundersøkelser. Det presenteres også resultater fra andre typer breundersøkelser, og et eget ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2004 

  Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2005:2, Report, 2005)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2004 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2008 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H.; Tvede, Arve M. (NVE Report;2009:2, Report, 2009)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2008 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2003 

  Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2004:4, Report, 2004)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2003 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glaciological investigations in Norway 2016 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Melvold, Kjetil; Kjøllmoen, Bjarne (NVE Report;2017:76, Report, 2017)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2016 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigaions. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway 2011-2015 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H. (NVE Rapport;2016:88, Report, 2016)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2007 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Kjøllmoen, Bjarne; Giesen, Rianne H.; Winkler, Stefan (NVE Report;2008:8, Report, 2008)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2007 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier monitoring are discussed ...
 • Glaciological investigations in Norway 2018 

  Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam (NVE Rapport;2019:46, Research report, 2019)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2018 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2009 

  Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Giesen, Rianne H. (Research report, 2010)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2008 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...