FoU i NVE skal bidra til økt forvaltningskompetanse og kvalitet innenfor våre forvaltningsområder. NVE driver egen forskningsvirksomhet, utfører oppdragsforsking og bestiller forskning av andre. NVE samarbeider med en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner, og deltar i internasjonalt FoU-samarbeid.

Recent Submissions

View more