På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

Recent Submissions

 • Temarapport om klimaavtrykk og livssyklusanalyser 

  Krogvold, Jon (NVE Rapport;2019:17, Report, 2019)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om klimaavtrykk og livssyklusanalyser for vindkraft
 • Temarapport om reiseliv 

  Jakobsen, Sissel Belgen (NVE Rapport;2019:14, Report, 2019)
  Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I ...
 • Temarapport om lokal og regional næringsutvikling 

  Berg, Matilde (NVE Rapport;2019:16, Report, 2019)
  Denne rapporten tar for seg hvordan utbygging og drift av vindkraftverk kan påvirke lokal og regional næringsutvikling
 • Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

  Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
 • Norsk vindkraft og klimagassutslipp 

  Krogvold, Jon (NVE Rapport;, Report, 2019)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om sammenhenger mellom klimagassutslipp og landbasert norsk vindkraft
 • Temarapport om sivil luftfart 

  Aas, Hilde (NVE Rapport;2019:10, Report, 2019)
  Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne ...
 • Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

  Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2019:12, Report, 2019-04)
  Denne rapporten er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED)
 • Temarapport om iskast 

  Bjerkestrand, Erlend; Butt, Bushra; Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2018:57, Report, 2018)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner
 • Temarapport om værradarer 

  Aass, Hilde (NVE Rapport;2019:6, Report, 2019)
  Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke værradarene til Meteorologisk Institutt
 • Temarapport om nabovirkninger 

  Jakobsen, Sissel Belgen; Bølling, Jørgen K.; Bjerkestrand, Erlend (NVE Rapport;2018:72, Report, 2018)
  Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, ...
 • Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk 

  Berg, Matilde; Johansen, Frode B. (NVE Rapport;2018:58, Report, 2018)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om reindrift og annen samisk utmarksbruk
 • Temarapport om virkninger for drikkevann 

  Solberg, Kjetil G.; Ramtvedt, Ane N.; Skogvold, Silje (NVE Rapport;2018:73, Report, 2018)
  Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste problemstillingene innenfor temaet drikkevann og vindkraft. Vi tar for oss uønskede hendelser knyttet til utbygging og drift av vindkraftverk i områder med drikkevannsinteresser, ...
 • Temarapport om forsvarets interesser 

  Bjerkestrand, Erlend; Nilsen, Steinar (NVE Rapport;2019:5, Report, 2019)
  Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke Forsvarets interesser, med fokus på blant annet radarer og lavtflyging
 • Temarapport om elektronisk kommunikasjon 

  Seim, Lars Hagvaag (NVE Rapport;2018:94, Report, 2018)
  I denne temarapporten i Nasjonal ramme for vindkraft går vi gjennom eksisterende kunnskap om virkninger av vindkraft for elektronisk kommunikasjon, med fokus på virkninger for radiolinjer og digitalt bakkenett for TV
 • Temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema 

  Lundsbakken, Marte; Ingebrigtsen, Kaja Henny (NVE Rapport;2018:93, Report, 2018)
  Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema