• Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

   Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
  • Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

   Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2019:12, Report, 2019-04)
   Denne rapporten er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED)
  • Norsk vindkraft og klimagassutslipp 

   Krogvold, Jon (NVE Rapport;, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om sammenhenger mellom klimagassutslipp og landbasert norsk vindkraft
  • Temarapport om elektronisk kommunikasjon 

   Seim, Lars Hagvaag (NVE Rapport;2018:94, Report, 2018)
   I denne temarapporten i Nasjonal ramme for vindkraft går vi gjennom eksisterende kunnskap om virkninger av vindkraft for elektronisk kommunikasjon, med fokus på virkninger for radiolinjer og digitalt bakkenett for TV
  • Temarapport om forsvarets interesser 

   Bjerkestrand, Erlend; Nilsen, Steinar (NVE Rapport;2019:5, Report, 2019)
   Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke Forsvarets interesser, med fokus på blant annet radarer og lavtflyging
  • Temarapport om iskast 

   Bjerkestrand, Erlend; Butt, Bushra; Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2018:57, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner
  • Temarapport om klimaavtrykk og livssyklusanalyser 

   Krogvold, Jon (NVE Rapport;2019:17, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om klimaavtrykk og livssyklusanalyser for vindkraft
  • Temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema 

   Lundsbakken, Marte; Ingebrigtsen, Kaja Henny (NVE Rapport;2018:93, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema
  • Temarapport om lokal og regional næringsutvikling 

   Berg, Matilde (NVE Rapport;2019:16, Report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg hvordan utbygging og drift av vindkraftverk kan påvirke lokal og regional næringsutvikling
  • Temarapport om nabovirkninger 

   Jakobsen, Sissel Belgen; Bølling, Jørgen K.; Bjerkestrand, Erlend (NVE Rapport;2018:72, Report, 2018)
   Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, ...
  • Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk 

   Berg, Matilde; Johansen, Frode B. (NVE Rapport;2018:58, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om reindrift og annen samisk utmarksbruk
  • Temarapport om reiseliv 

   Jakobsen, Sissel Belgen (NVE Rapport;2019:14, Report, 2019)
   Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I ...
  • Temarapport om sivil luftfart 

   Aas, Hilde (NVE Rapport;2019:10, Report, 2019)
   Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne ...
  • Temarapport om virkninger for drikkevann 

   Solberg, Kjetil G.; Ramtvedt, Ane N.; Skogvold, Silje (NVE Rapport;2018:73, Report, 2018)
   Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste problemstillingene innenfor temaet drikkevann og vindkraft. Vi tar for oss uønskede hendelser knyttet til utbygging og drift av vindkraftverk i områder med drikkevannsinteresser, ...
  • Temarapport om værradarer 

   Aass, Hilde (NVE Rapport;2019:6, Report, 2019)
   Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke værradarene til Meteorologisk Institutt