Now showing items 26-45 of 357

  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • Datarapport for Kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 

   Thakur, Vikas (Report, 2012)
   På morgenen søndag 1. januar 2012 gikk det et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, like utenfor Trondheim. Skredet var ca. 150 m bredt og 450 m langt. Delprosjekt 6 Kvikkleire i Etatsprogrammet NATURFARE - infrastruktur, ...
  • DDDUrban, ny urbanhydrologisk modell, – resultater fra SURF-prosjektet 

   Lawrence, Deborah; Ortega, Rengifo Zenon; Skaugen, Thomas (Journal article, 2020)
   Økt urbanisering og klimaforandringer etterspør urbanhydrologiske modeller som kan beskrive urban avrenning også for områder med lite målinger. Vi presenterer en parameter gjerrig nedbør-avløps modell, DDDUrban som beskriver ...
  • Declaration of CryoClim product compliance with the GCOS climate monitoring principles for the GAO and GLO products provided by NVE 

   Liss M. Andreassen (Others, 2013)
   The CryoClim service aims at adhering to the climate monitoring principles as far as practical feasible. To assist the provision of information to users about the current level of adherence to the principles for each product ...
  • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

   Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
   To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...
  • Delrapport 1 - Beredskapsplaner og krisehåndtering 

   Stuedal, Bjørn H. (Report, 2014)
   Rapportene vurderer de tre etatenes beredskapsplaner og hvordan disse er koordinert i forhold til hverandre og i forhold til andre involverte. Prosjektet har fokus på overordnet strategisk nivå, spesielt i forhold til ...
  • Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger 

   Stueland, Bjørn H. (Report, 2014)
   Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
  • Density of juvenile brown trout and Atlantic salmon in natural and man-natural riverine habitats 

   L’Abée-Lund, J.H.; Heggberget, T.G. (Journal article, 1995)
   The density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.) and Atlantic salmon (Salmon salar L.) was significantly higher along river bank areas protected against erosion than along natural river banks in the River Gaula, Central ...
  • Det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen 

   Dalen, Even Vegard; Villaruel, Amanda (NVE Rapport;2019:15, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten beskriver det folkerettslige vernet av samiske interesser og hvordan dette ivaretas i konsesjonsbehandlingen
  • Detection of brittle materials 

   Long, Michael (Report, 2016)
   This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
  • Detektering av kvikkleire - sluttrapport 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto; Gylland, Anders Samstad; Pfaffhuber, Andreas Aspmo; Kåsin, Kristoffer; Long, Michel (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking ...
  • Detektering av kvikkleire fra ulike sonderingsmetoder 

   Sandven, Rolf; Vik, Arne; Rønning, Sigbjørn; Tørum, Erik; Christensen, Stein; Gylland, Anders (Report, 2012)
   Hovedmålsettingen med NIFS-prosjektet er og "Samordne retningslinjer og forbedre verktøy for geoteknisk prosjektering i kvikkleireområder". Innenfor denne rammeavtalen er det gjort avrop på en deloppgave med tittelen ...
  • Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor 

   Sandven, Rolf; Montafia, Alberto (Report, 2015)
   Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene ...
  • Detektering av sprøbruddmateriale ved hjelp av R-CPTU 

   Montafia, Alberto; Sandven, Rolf (Report, 2014)
   Etatsatsningsprosjektet NIFS (Naturfare - infrastruktur, flom og skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delprosjekt 6 i dette prosjektet har hovedfokus ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Dyrrdal, Anita V.; Grinde, Lars; Myrabø, Steinar (Report, 2015)
   Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis ...
  • Dimensjonerende korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet 

   Førland, Eirik; Mamen, Jostein; Ødemark, Karianne; Heiberg, Hanne; Myrabø, Steinar (Report, 2014)
   Korttidsnedbør for Telemark, Sørlandet og Vestlandet er analysert ved bruk av foreliggende pluviometer-målinger, både fra stasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). ...
  • Disentangling local from macroenvironmental effects: Quantifying the effect of human encroachments based on historical river catches of anadromous salmonids 

   L’Abée-Lund, Jan Henning; Haugen, Thrond; Vøllestad, Leif Asbjørn (Journal article, 2006)
   In this paper, we use dynamic factor and intervention analysis to identify and quantify the effect of human encroachments on anadromous salmonid catches in 22 Norwegian rivers over a 128-year period. In particular, we ...
  • Divergent trends in anadromous salmonid populations in Norwegian and Scottish rivers 

   Vøllestad, Leif Asbjørn; Hirst, David; L’Abée-Lund, Jan Henning; Armstrong, John Duncan; MacLean, Julian C.; Youngston, Alan F.; Stenseth, Nils Chr. (Journal article, 2009)
   The Atlantic salmon (Salmo salar) is a charismatic anadromous fish of high conservation and economic value. Concerns have been expressed regarding the long-term viability of fisheries throughout the species’s distributional ...
  • Diverging life cycle patterns of two Diamesa species (Diptera, Chironomidae) in High Arctic streams, Svalbard 

   Schütz, Stefan Andreas; Brittain, John E.; Füreder, Leopold (Journal article, 2021)
   The fauna of streams in the High Arctic, dominated by chironomids, is shaped by extreme environmental conditions that represent the physiological limits for benthic invertebrates. Despite their ecological importance, little ...
  • DOKIVER - dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren 

   Yilmaz, Unn; Snekkenes, Christine (NVE Rapport;42, Report, 2019)
   For å forenkle prosessen og heve kvaliteten på dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren, har NVE utviklet en standard med veiledning og et digitalt registreringsskjema. Dokumentasjonsstandarden er delt ...