Now showing items 305-324 of 357

  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (Report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Teknologiskifte i energiforsyningen 

   Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
   Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
  • Temarapport om elektronisk kommunikasjon 

   Seim, Lars Hagvaag (NVE Rapport;2018:94, Report, 2018)
   I denne temarapporten i Nasjonal ramme for vindkraft går vi gjennom eksisterende kunnskap om virkninger av vindkraft for elektronisk kommunikasjon, med fokus på virkninger for radiolinjer og digitalt bakkenett for TV
  • Temarapport om forsvarets interesser 

   Bjerkestrand, Erlend; Nilsen, Steinar (NVE Rapport;2019:5, Report, 2019)
   Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke Forsvarets interesser, med fokus på blant annet radarer og lavtflyging
  • Temarapport om iskast 

   Bjerkestrand, Erlend; Butt, Bushra; Lundsbakken, Marte (NVE Rapport;2018:57, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner
  • Temarapport om klimaavtrykk og livssyklusanalyser 

   Krogvold, Jon (NVE Rapport;2019:17, Report, 2019)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om klimaavtrykk og livssyklusanalyser for vindkraft
  • Temarapport om landbruk, mineralressurser og andre tema 

   Lundsbakken, Marte; Ingebrigtsen, Kaja Henny (NVE Rapport;2018:93, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, og presenterer kunnskapsgrunnlaget om landbruk, mineralske ressurser og andre tema
  • Temarapport om lokal og regional næringsutvikling 

   Berg, Matilde (NVE Rapport;2019:16, Report, 2019)
   Denne rapporten tar for seg hvordan utbygging og drift av vindkraftverk kan påvirke lokal og regional næringsutvikling
  • Temarapport om nabovirkninger 

   Jakobsen, Sissel Belgen; Bølling, Jørgen K.; Bjerkestrand, Erlend (NVE Rapport;2018:72, Report, 2018)
   Vindkraftverk gir visuell eksponering og støy for de nære omgivelsene, og naboer til vindkraftverk kan bli påvirket av dette. Med nabovirkninger menes i denne rapporten virkninger for naboer knyttet til synlighet, støy, ...
  • Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk 

   Berg, Matilde; Johansen, Frode B. (NVE Rapport;2018:58, Report, 2018)
   Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om reindrift og annen samisk utmarksbruk
  • Temarapport om reiseliv 

   Jakobsen, Sissel Belgen (NVE Rapport;2019:14, Report, 2019)
   Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I ...
  • Temarapport om sivil luftfart 

   Aas, Hilde (NVE Rapport;2019:10, Report, 2019)
   Vindkraftverk kan påvirke en rekke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Noen aktiviteter og næringer kan sameksistere og ha positive synergieffekter med vindkraftverk, mens andre interesser kan bli påvirket negativt. Denne ...
  • Temarapport om virkninger for drikkevann 

   Solberg, Kjetil G.; Ramtvedt, Ane N.; Skogvold, Silje (NVE Rapport;2018:73, Report, 2018)
   Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste problemstillingene innenfor temaet drikkevann og vindkraft. Vi tar for oss uønskede hendelser knyttet til utbygging og drift av vindkraftverk i områder med drikkevannsinteresser, ...
  • Temarapport om værradarer 

   Aass, Hilde (NVE Rapport;2019:6, Report, 2019)
   Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke værradarene til Meteorologisk Institutt
  • Temperaturforhold i elver og innsjøer 

   Vaskinn, Kjetil Arne (Report, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke faktorer som naturlig påvirker temperaturforholdene i elver og innsjøer og tiltak som kan settes i verk for å endre på temperaturforholdene. Regulering av vassdrag med magasinering av ...
  • Temporal disaggregation of daily temperature and precipitation grid data for Norway 

   Skaugen, Thomas; Vormoor, Klaus (Journal article, 2013)
   This paper presents a simple approach for the temporal disaggregation from daily to 3-hourly observed gridded temperature and precipitation (1 × 1 km2) on the national scale. The intended use of the disaggregated 3-hourly ...
  • Temporal variability in snow distribution 

   Alfnes, Eli; Andreassen, Liss M.; Engeset, Rune V.; Skaugen, Thomas; Udnæs, Hans-Christian (Journal article, 2004)
   Snow-courses data have been collected in order to investigate the temporal variability of snow distribution in two catchments in southern Norway during the 2002 melt season. The profiles represent different elevations, ...
  • Terminologi for naturfare 

   Kristensen, Lene Lundgren; Jensen, Odd Arne; Devoli, Graziella; Rustad, Birgit Katrine; Verhage, Aart; Viklund, Margareta; Larsen, Jan Otto (Report, 2015)
   Rapporten oppsummerer arbeidet med å samle sammen og utvikle definisjoner for ulike begreper innen naturfare, med særlig fokus på fagområdene flom og skred
  • Terrengtilpasning av vindkraftverk 

   Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
   NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...
  • Test av styringssystem for omløpsventilar 

   Natvik, Eirik Vee (NVE Ekstern rapport;2020:19, Report, 2020)
   NVE ønsket å få undersøkt om omløpsventiler blir driftet i henhold til intensjonene. To småkraftverk på hver side av Hardangerfjorden, Vestland, ble valg ut for å teste et nyutviklet styringssystem. SWECO Norge AS gjennomførte ...