• Temarapport om værradarer 

      Aass, Hilde (NVE Rapport;2019:6, Report, 2019)
      Denne temarapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Rapporten inneholder en gjennomgang av hvordan vindkraftverk kan påvirke værradarene til Meteorologisk Institutt