• Fareindikatorer ved skogsveibygging 

   Lileng, Jørn (NVE Rapport;2019:9, Report, 2019)
   En arbeidsgruppe i Naturfareforum foreslår tiltak for å sikre at hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred ivaretas ved en risikobasert tilnærming.
  • Naturfareforum - årsrapport 2020 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:18, Report, 2021)
   I denne rapporten er aktiviteter og ressursbruk i Naturfareforum 2020 oppsummert.
  • Naturfareforum - Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare 

   Eidal, Linnea; Kvernevik, Erling; Berg, Hallvard; Celius, Sten; Dolva, Bjørn Kristoffer; Ebeltoft, Mia; Fornes, Lina; Frøyen, Renate; Lindemann, Ingunn; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2021:9, Report, 2021)
   Rapporten presenterer forslag om et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på eksisterende bebyggelse og infrastruktur, etter modell av det franske Barnierfondet
  • Naturfareforum : årsrapport 2017 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Lunde, Ragnhild (NVE Rapport;2018:41, Report, 2018)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2017 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2018 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Kringen, Ragnhild L. (NVE Rapport;2019:26, Report, 2019)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2018 oppsummert.
  • Naturfareforum : årsrapport 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Kvernevik, Erling; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;2020:19, Report, 2020)
   I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum 2019 oppsummert
  • Naturfareforum : Teknologidagene 2019 

   Berg, Hallvard; Dolva, Bjørn K.; Tymczuk, Alexander (NVE Rapport;, Report, 2019)
   Rapporten dokumenterer presentasjoner og stikkord fra den avsluttende paneldebatten på Teknologidagene 2019.
  • På alerten mot naturfare 

   Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
   Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
  • Toppledermøtet i Naturfareforum 2019 

   Kvernevik, Erling; Dolva, Bjørn; Berg, Hallvard (NVE Rapport;2020:14, Report, 2020)
   Rapporten oppsummerer toppledermøtet i Naturfareforum i 2019 som tok for seg tre tema: finansiering av forebygging, deling og tilgjengeliggjøring av data – juridisk grunnlag, og gode nasjonale løsninger knyttet til varsling ...